FHI ikke begeistret strenge koronaregler i Vesterålen. – Vil unngå at folk havner i samvittighetskrise

Nylig ble det vedtatt nye koronaforskrifter i formannskapene i vesterålskommunen etter anbefaling fra smittevernlegene.

Hedda Mørch, smittevernlege i Andøy kommune, og vikarierende smittevernlege i Sortland sommeren 2021.  Foto: Kristine Lindebø

Nyheter

Disse forskriftene inkluderer restriksjoner på skjenking etter midnatt. Det innføres også karantene for personer som har fått vaksinedose for mer enn tre uker siden.

Samtlige kommuner i regionen har vedtatt forskriftene, som er strengere enn de nasjonale.

Ifølge den nasjonale forskriften som gjelder nå, slipper de som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker tilbake å gå i karantene, under den forutsetning at de er koronatestet

I sakspapirene til formannskapsmøtene står det blant annet å lese at Folkehelseinstituttet ikke har særlig sansen for lokale tiltak som viker fra sentrale føringer.

Frode Forland i Folkehelseinstituttet skriver i en epost til NRK at de har vært skeptisk til å innføre nye karanteneregler for vaksinerte. Årsaken er at de har erfaring med at utbrudd lar seg stoppe uten en slik regulering.

Mangler bemanning

Til NRK sier smittevernlege Martin Drageset Larsen i Hadsel, at innføringen av reglene har å gjøre med bemanningen i sommer, noe som skaper mer sårbarhet.

Et annet mål er, i tillegg til å forhindre smitte, unngå at folk havner i en «samvittighetskrise». Dette sier fungerende smittevernlege i Sortland, Hedda Mørch, til NRK. Hun peker på at flere personer blir bedt om å møte på jobb selv om de vet at de kan være smittet.

Skal lite til

Fungerende kommunedirektør i Hadsel kommune, Marion Celius, sier i en pressemelding at hun er tilfreds med at formannskapet enstemmig vedtok kommunedirektørens innstilling. Hun mener at forskriftene er svært viktig for å få kontroll på det regionale utbruddet.

– Selv om vi i Hadsel ikke har hatt positive tester siden onsdag, så er det i utgangspunktet stor sirkulasjon av mennesker i Vesterålen. Det skal bare en smittet til før det igjen kan spre vidt omkring seg, spesielt siden deltaviruset har vist seg å smitte så lett. Vi tror at innbyggerne våre også skjønner det og at de vil forholde seg klokt til både forskriftene og til de anbefalinger som et samlet kommuneoverlegeforum har tilrådd, slår Celius fast.

Det var NRK Nordland som først omtalte saken.