Høyeste innbyggertall på ti år: – Svært gledelig

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Vesterålen med Lødingen har fått noe færre innbyggere. Samtidig er det to kommuner som bidrar til å redde innbyggertallene, og én av disse kan notere kvartalsrekord for siste tiårsperiode.

Et aktivt næringsliv som satser i hele Hadsel bidrar til flere innbyggere, mener ordfører Aina Nilsen (Sp) i Hadsel kommune.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Nye tall fra SSB viser kommunenes befolkning ved utgangen av henholdsvis 1. og 2. kvartal 2021. De fleste kommunene har en negativ utvikling, mens to av kommunene bidrar til å redde tallene denne gangen. Og én kommune kan notere sitt høyeste innbyggertall på ti år.