Røde Kors ber om kommunal hjelp: – Ikke holdbart i lengden

Bygget de har som lager råtner på rot, og samtidig trenger hjelpekorpset eget depot til sitt utstyr. Nå ber Hadsel Røde kors kommunen om hjelp, og teknisk sjef Øyvind Skjørholm sier Hadsel er villige til å bidra.

Beredskap: Hadsel Røde Kors stiller sitt utstyr og personell til disposisjon til kommunen når det er behov. Nå har de selv behov for hjelp til oppgradert lagringsplass og garasje for blant annet snøscooteren som brukes på redningsoppdrag.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Leder i Hadsel Røde kors, Ulf Ruud Larsen, ber Hadsel kommune om velvilje til å finne et bygg eller en tomt hvor foreningen kan lagre utstyret de bruker i redningsoperasjoner.