Bøter til vesterålsredere

Fiskeridirektoratet har ilagt bøter til tre redere/selskap med adresse Vesterålen for brudd på havressursloven.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Cornelius Poppe, NTB

Nyheter

Ett rederi er idømt et overtredelsesgebyr på 9.555 kroner for brudd på ERS-forskriften. Bakgrunnen for dette vedtaket er Fiskeridirektoratets kontroll av landing fra et fartøy. Kontrollen avdekket avvik mellom rapportert fangst i fartøyets elektroniske rapporteringssystem ERS og kontrollveid fangst.