Her vil noen åpne restaurant – politikerne sa nei

På Myre ønsker Ronny Ditlefsen å åpne ny restaurant og bar vis-a-vis Myre Kysthotell. Administrasjonen i Øksnes var positiv til å gi dispensasjon, men politikerne sa nei.

Her ønsker Ronny Ditlefsen å etablere ny restaurant og bar i Myre sentrum. 

Nyheter

Tiltakshaver for søknaden er Storgata 52 AS, som også eier eiendommen. Ronny Ditlefsen i Ditlefsen Eiendom AS har som intensjon å inngå avtale med Storgata 52 AS om å leie arealer i 1. etasje på ca. 275 m2, hvor planen er om å etablere restaurantvirksomhet og drift av bar.