Her er det omsider slutt på dype spor: – Viktig for trafikksikkerheten at veien får ny asfalt

Politibetjent Trond Olsen sier veistrekket fra Grytting til Skagen over tid har vært preget av mange utforkjøringer og hendelser. Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv, er han mer enn glad for at strekket nå reasfalteres.

Politibetjent Trond Olsen, er glad for at det ikke lenger finnes dype spor i veibanen på Grytting.  Foto: Herman Henriksen

Nyheter

VOL skrev i juli at asfalteringsarbeidet rundt Grytting mellom Stokmarknes og Sortland hadde stoppet opp. Flere lurte da på om det ikke ville komme mer asfalt på den utsatte strekningen. Noe Nordland fylke, som veieier, kunne avkrefte. Det var rett og slett fellesferie og nå er asfalteringsarbeidet i gang igjen.