Alle prøvene fra ungdomsskolen var negative

Sortland har ikke registrert noen nye smittede de to siste dagene.
Nyheter

Det opplyser kommuneoverlege Mette Røkenes i en pressemelding.

I tillegg opplyser hun at alle prøvene som ble tatt ved ungdomsskolen var negative.

– Her har noen elever vært på skolen som normalt og vi har brukt testing som unntak fra smittekarantene for disse. Noen elever har hatt en vanlig smittekarantene da vi mistet oversikten og vi ble nødt for å sette de i vanlig smittekarantene for å klare holde kontrollen, forklarer hun.

Kommuneoverlegen melder om stor pågang hos testsenteret, og at det også har vært elever ved første året på videregående skole som har sittet i smittekarantene, men at disse elevene er tilbake til sin vanlige skolehverdag.

– Vi er fra sentrale myndigheter forespeilet at det er testing som unntak fra karantene som er hovedregelen for alle under 18 år, så jeg forventer at vi må gjennomføre dette på nytt hvis det tilkommer ny smitte i skolen, meddeler Røkenes i pressemeldingen.