Tre kjemper om kontrakt for Hålogalandsveien

Tre leverandører ønsker å delta i konkurransen om den store OPS-kontakten for E10 Hålogalandsvegen i Nordland, Troms og Finnmark.

OPS-Prosjektet E10 Hålogalandsvegen. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Nyheter

En norsk og to utenlandske leverandører har søkt om å bli godkjent for konkurransen om å bygge Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Det vil si ny veg på strekningen E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. Også kjent som E10 Hålogalandsvegen, heter det i en pressemelding fra vegvesenet.