Stortingsvalget:

Torset lukter på utjevningsmandat

SV-politikeren Christian Torset (51) går en spennende uke i møte. De siste meningsmålingene tyder på et sterkt valg for partiet, som igjen kan sende Torset inn på Stortinget.

Christian Torset gleder seg over fremgangene til Sosialistisk Venstreparti på målingene den siste tiden. Fortsetter fremgangen inn mot valgdagen, er det en liten mulighet for at Torset ender opp på Stortinget.   Foto: Kristine Lindebø

Nyheter

Torset er partiets andrekandidat i Nordland ved årets stortingsvalg. Det må nærmest et lite ras til om ikke partiets førstekandidat, Mona Fagerås, skal vinne et av fylkets faste mandater.