Teknisk hovedutvalg:

Enstemmig nei til fritidsbolig ved landbruksområde

Teknisk hovedutvalg opprettholder vedtaket i føljetongen om våningshuset på Haug i Hadsel som ønskes revet til fordel for en fritidsbolig. – Dette blir nok uansett påklaget, sier Knut Henrik R. Angel Granlund (MOS) etter vedtaket.

Tror på klage: Knut Henrik R. Angel Granlund (MOS) sier til VA etter utvalgsmøtet at han antar det enstemmige vedtaket om avslag vil bli påklaget.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Saken gjelder et gammelt bygg som er karakterisert som et våningshus, som et par ønsker å rive og bygge fritidsbolig. Det store hinderet har imidlertid hele tiden vært at det er landbruksjord i umiddelbar nærhet til bygget, og bondelaget stiller seg tvilende til at en fritidsbolig vil bety harmoni mellom de to partene.