Reagerer på prosess rundt grønt lys for torskeoppdrett

Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på at det er gitt tre dispensasjoner til lokaliteter for torskeoppdrett i Bø og Øksnes kommuner, før interkommunal kystsoneplan er på plass.

Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag. 

Nyheter

Det er Myre Havbruk AS som har søkt og fått innvilget dispensasjon for å etablere tre nye lokaliteter for torskeoppdrett i Bø og Øksnes kommuner. Det er søkt om tillatelse til produksjon av 3.120 tonn matfisk på hver av lokalitetene, i alt 9.360 tonn fisk.