Distriktene mest kritisk til samferdselspolitikerne

Kun 15 prosent i Nord-Norge mener samferdselspolitikerne forstår hvilke utfordringer den nordnorske befolkningen har på sine reiser i hverdagen.

Veinettet i distriktene er oftest dårligst vedlikeholdt. Innbyggerne i distriktene er dem som er mest misfornøyd med hvilken forståelse politikerne har for innbyggernes hverdagsreiser.  

Nyheter

Det kommer frem av en undersøkelse som Norges Automobilforbund (NAF) referer til i en pressemelding.