Salg/fusjon av Vesterålskraft:

– Vi må få lov til å politisk behandle denne saken

Tidsplanen for behandling av fremtidig eierskap i Vesterålskraft AS var tema under torsdagens kommunestyremøte i Sortland. Det var tverrpolitisk enighet om at partiene må få tid til å behandle saken internt i partiene før beslutningen skal tas.

  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

I torsdagens drøftingssak var det ikke innholdet i saken, men tidsplanen for behandling, som ble drøftet. Det vil si når det skal innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyremøte for å behandle saken.