Hunder går løse i utmarka:

Sau skambitt av hund

Saueeiere reagerer på uforsvarlig hundehold etter skade på beitedyr. – Det er et tilbakevendende problem hvert eneste år, sier saueeier Johnny Dahl Hansen.

Bitt til blods: Denne sauen ble bitt til blods av en hund bak fremre lår og må følges opp av veterinær. Sauebonde Johnny Dahl Hansen maner hundeeiere til å vise hensyn og ta ansvar for hundene sine i utmarka som brukes til beite langt utover høsten.  Foto: Tord Viken

Nyheter

Høst er beitetid for sau og lam i utmarka rundt om i distriktene, og Andøy er ikke noe unntak. Men rundt om i Norge opplever saueeiere nærmest årlig at hunder som går løse volder skade på beitedyr, og da særlig sau og lam.