Søker etter gårder til nytt prosjekt

Sortland og Hadsel er to av fire utvalgte kommuner i Nordland som deltar i det nasjonale Inn på tunet-løftet.
Nyheter

Inn på tunet er velferdstjenester på gårdsbruk som kan gis til barn, unge, voksne og eldre og være et supplement til tjenestene som tilbys i kommunene. Nå søker altså kommunene etter gårder som kan tenke seg å bli godkjente Inn på tunet-

Ettersom disse kommunene nå deltar i en nasjonal satsing, vil gårder som ønsker å bli Inn på tunet-gårder få mulighet til å delta på godkjenningskurs, felles studieturer, seminarer, samt veiledning fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Norge SA.

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av. Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da tildelingen ble offentliggjort i november 2020.

Prosjektet i Nordland, kalt Inn på tunet i Nordlandskommunene, gjennomføres i samarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Nordland SA.

For 2021-2022 er prosjektet i Nordland tildelt 3 millioner kroner.