Skal Vesterålskraft selges eller ikke?

Hovedtillitsvalgt i NITO Vesterålskraft, Costas Berntsen, stiller spørsmålstegn hvorvidt Vesterålskraft skal selges eller ikke.

Vesterålskrafts lokaler på Sortland 

Nyheter

NITO Vesterålskrafts, Norges ingeniør og teknologiorganisasjons, hovedtillitsvalgt, kommer med en uttalelse rundt framtiden til Vesterålskraft.