Avviser kritikk fra kystfiskarlaget

Norges Kystfiskarlag kaller de nye fiskefartøyene, som nydøpte Sunderøy til Holmøy Maritime, for fangstmaskiner.

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime AS.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Det er NRK som skriver om Norges Kystfiskarlag og deres holdninger til det som kalles supertrålere, som i stadig større grad overtar bransjen. Administrerende direktør i Holmøy Maritime avviser kritikken som kommer fra kystfiskarlaget.

Tom Vegar Kiil, som er leder av Norges Kystfiskarlag, kaller Sunderøy og de større båtene for fangstmaskiner. Han trekker frem at Sunderøy allerede har fisket 6.600 tonn etter den ble satt i drift. Han sammenligner det med en sjarkkvote som normalt er på rundt 40 tonn. Til NRK trekker Kiil frem at de moderne trålerne ikke nødvendigvis bidrar med større bærekraft enn de mindre fiskefartøyene.

Skaffe god inntekt

Kiil tar også forbehold om at han har fått oppgitt korrekte tall.

– På store båter må en fiske veldig mye for å skaffe alle ansatte en god inntekt. Den tråleren bruker også mer diesel i døgnet enn jeg gjør på et år, eksemplifiserer Kiil overfor NRK.

Administrerende direktør ved Holmøy Maritime, Knut Roald Holmøy, er ikke enig i kritikken som kommer fra Norges Kystfiskarlag.

– Alle båter av nyere karakter kan gis betegnelsen fangstmaskiner. Hos oss arbeider nesten 200 mennesker om bord på våre båter. De har en trygg helårig arbeidsplass med gode betingelser, slår Holmøy fast til NRK.

Variert flåte viktig

Sunderøy, som ble døpt ved Holmøys anlegg i Sortland på lørdag, skal gi arbeid til 44 fiskere. I tillegg skriver NRK at tråleren vil lage arbeidsplasser på land. Holmøy sier at Norge er en fiskerinasjon med store fiskeriressurser og havområder, der en må ha en variert fiskeriflåte for å kunne høste av ressursene.

– Derfor er en variert flåte viktig, sier han.

Øystein Hage, som er redaktør av Fiskeribladet, uttaler i den samme NRK-artikkelen at trålerne fisker på steder og tider av året som ikke kystflåten kan fiske. De er dermed ikke direkte konkurrenter om den samme fisken, ifølge Hage, som også trekker frem at kystflåten har en begrenset radius. Det medfører at det blir stående mye torsk som ikke blir tatt.

– Jeg mener i stor grad at disse utfyller hverandre. Jeg tror ikke vi klarer oss uten en havgående flåte, sier Hage.


Nytråleren Sunderøy er endelig døpt

Holmøy Maritime i Sortland døpte lørdag den nye tråleren Sunderøy, nesten et år etter at den kom til Norge.