Dagens regjering åpner for at prisene på flybilletter kan halveres

Regjeringen åpner for atskillig billigere flybilletter i forbindelse med det nye anbudet for kortbanenettet i Norge.

  Foto: Holm, Morten

Nyheter

Bakgrunnen for saken, som NRK Nordland omtalte først, er Senterpartiet lovte at flybillettene i distriktet skulle halveres i sommer. I en plan for denne målsetningen skrev det blant annet at de skal styrke statens kjøp av flyruter på kortbanenettet til flere ruter og flere småflyplasser på kortbanenettet, og med mål om å halvere prisene på kortbanenettet.

En som ikke var imponert over dette forslaget, var nyvalgt stortingskandidat for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim. Han mente at at det ikke var dekning for forslaget, blant annet fordi et slikt kutt medfører en prislapp på 400 millioner kroner.

Nå har likevel Høyre og regjeringen likevel lagt til rette for denne typen kutt.

FOT-rutene (Forpliktelse til offentlig tjenesteytelse) går alltid gjennom en anbudsprosess, og det er i den anledning at regjeringen har bestemt seg for å gjøre endringer.

– For anbudene på FOT-rutene i 2022 til 2024 gjør vi det mulig å redusere prisene med inntil 50 %, samt øke volumet på flyreisene, sier Thorheim til NRK Nordland.

Stortingsrepresentant for Sp i Nordland, Willfred Nordlund, mener det er bra at det legges til rette for at man kan redusere kostnadene, men presiserer at de må komme tilbake med noe mer konkret senere.

På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har tatt initiativ til å redusere billettprisene tidligere, svarer han at fokuset har vært å lose Widerøe gjennom en krevende periode. Han sier videre at det ble bestilt en rapport i 2019 som sa at en prisreduksjon med 20 prosent kunne være fornuftig.

På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har gjort dette tidligere, svarer Bård Ludvig Thorheim med at de har fokusert på å få Widerøe gjennom en vanskelig periode.

– Vi har vært åpen for å vurdere større kutt også. Dette må vurderes fra budsjett til budsjett, sier Thorheim til NRK Nordland.