Hun mottok pris for å ha vist initiativ og engasjement

Lørdag kveld mottok kommunelege i Øksnes, Ellen B Pedersen, IESS-prisen for 2021.

Kommuneoverlege og smittevernlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen.  Foto: Arkiv/Tommy Hansen

Nyheter

Dette står å lese i en pressemelding.

IESS står for initiativ, engasjement, synlighet og stolthet. Prisutdelingen er i regi av Mikkeldatters Forum.

Seansen fant sted i forbindelse med Mikkelsdatters forestilling «Julemelet – en utvida historietime», på Alsvåg Samfunnshus.

Pedersen deltok selv i forestillingen, der hun gestaltet en kvinne fra Bergen fra rundt år 16oo. Styreleder for Mikkeldatters forum, Karianne Bråthen, sto for utdelingen.

Begrunnelsene for at nettopp Ellen B. Pedersen mottok prisen, er flere. En av dem er innsatsen som lege/kommunelege i Øksnes siden 1980 og frem til i dag. Hennes politiske engasjement gjennom flere å som uredd kommunepolitiker trekkes også frem. Jobben hun har gjort for befolkningen i Øksnes under pandemien, er også en vesentlig årsak.

Hele begrunnelsen kan du lese under:


Begrunnelse
  • Innsats som lege/kommunelege i Øksnes fra 1980 til d.d.- 41 år
  • Politisk samfunnsengasjement gjennom flere år som uredd kommunepolitiker med plass i både kommunestyre og formannskap i Øksnes
  • Kontinuerlige bidrag til kompetanseheving i Øksnes gjennom blant annet engasjement som universitetslektor i Institutt for samfunnsmedisin, UiT, og som tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Utrettelig jobb for befolkninga i Øksnes under corona-pandemien

  • I pressemeldingen står det også å lese at en av kommunelegens pasienter, beskriver henne som pålitelig, tilgjengelig, hyggelig, rutinert og medmenneskelig.

    «Mikkelsdatters forum er enig i denne beskrivelsen. Vi tror Ingeborg Mikkelsdatter ville ha nikket samtykkende til denne unike bergensdamen som har gitt befolkningen i Øksnes stor trygghet i mange år», konkluderes det med.