Bevilger 1,8 milliarder til Hålogalandsveien

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 at det skal bevilges 1,8 milliarder kroner til Hålogalandsveien neste år.

Regjeringen foreslår 1,8 milliarder kroner til Hålogalandsveien i 2022. 

Nyheter

Hålogalandsveien går på E10 og fylkesvei 85 fra Tjeldsund til Gullesfjordbotn og til Langvassbukt, gjennom kommunene Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen i Nordland samt Troms og Finnmark fylkeskommuner.