Tunell under Hadselfjorden:

– Tunellmasser er en stor ressurs

Næringslivet i Hadsel er interessert i steinmassene som blir til overs når en ny undersjøisk tunnel eventuelt bygges under Hadselfjorden. Ifølge Samferdselsdepartementet vil valg av konsept for Hadselfjorden tidligst bli tatt sommeren 2023.

  Foto: Arkivfoto.

Nyheter

En av innvendingene som Nordland fylkeskommune la fram under høringsrunden forut for konseptutvalgutredningen (KVU) for Hadselfjorden, var at det ikke var tatt hensyn til deponering av masser fra tunellen i utredningene som til da forelå.