Da omsetningen falt, måtte de tenke nytt

Myre Kysthotell fikk et betydelig fall om omsetningen i 2020, men selskapet tok seg inn ved å tenke i nye baner etter at koronaen slo til.

Myre Kysthotell kom seg gjennom det første koronaåret med hodet over vannet.  

Nyheter

Selskapets regnskapstall for 2020 viser at de vanlige salgsinntektene falt med nærmere fire millioner kroner. Samtidig økte andre driftsinntekter med over to millioner kroner. Noe lavere lønnskostnader bidro også til at driftsresultatet ble positivt, fra 282.045 kroner i 2019 til 86.252 i 2020. Med et negativt finansregnskap endte årsresultatet på minus 98.754 kroner.