Får sju tillatelser

Holmøy Maritime på Sortland vil vurdere om de skal anke Fiskeridirektoratets vedtak om at de fikk færre utviklingskonsesjoner til «Eidsfjord Giant», til Nærings- og fiskeridepartementet.

Illustrasjon av «Eidsfjord Giant».  Foto: Eidsfjord Sjøfarm

Nyheter

Fiskeridirektoratet har gitt syv utviklingskonsesjoner til «Eidsfjord Giant», som gjennom vedtaket nå har fått status som et innovativt oppdrettskonsept.