Tunellen skaper trøbbel på nasjonal sykkelrute

En framtidig tunell mellom Lofoten og Vesterålen skaper trøbbel for den nasjonale sykkelruta over Hadselfjorden. Syklistenes Landsforbund mener at praktiske løsninger for kryssing av fjorden for syklister må være på plass når tunellen åpner.

  Foto: Pål Fondevik

Nyheter

– Når gamle fergeruter legges ned og nye tunellprosjekter blir erstatningen, kan det skape utfordringer for myke trafikkanter. Ofte finnes det ikke attraktive omkjøringsruter for syklister, sier faglig rådgiver Aron Sandell i Syklistenes landsforening om planen om bygging av tunell under Hadselfjorden.