Bøndene fikk innfridd kravene – men strømregningen må vente

Jordbruket kompenseres med 754 millioner kroner for økte kostnader etter at partene kom til enighet i tilleggsforhandlingene. Økte strømpriser omfattes ikke.

Willfred Nordlund er Stortingsrepresentant for Sp på Stortinget.  Foto: Arkiv

Nyheter


Bondeorganisasjonene og staten har i høst forhandlet om kompensasjon til bøndene på grunn av en kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer.