Kommer med koronaanbefalinger

Øksnes kommune har anbefalinger til innbyggerne.
Nyheter

På kommunens Facebook-sider kommer det fire anbefalinger til kommunen innbyggere i forbindelse med korona.

Kommunen skriver at det har vært en og to nye smittede hver dag siden tirsdag i denne uken. Derfor kommer de også med anbefalingene, som ikke skiller seg mye fra de anbefalingene som var tidligere i pandemien.

Øksnes kommune ber nemlig om at en skal holde avstand fra andre hvis en er forkjølet. Og de ber samtidig innbyggerne bruke munnbind hvis en må være sammen med andre hvis en er forkjølet.

Den andre anbefalingen er at en begrenser antall personer en har nærkontakt med, i selskap, samlinger og tilstelninger.

I tillegg anbefales det at en tester seg for korona om en over flere dager har symptomer i luftveiene. Den siste anbefalingen er å ha god håndhygiene.