Ber om havne-orientering

Høyre-politiker Roar Wessel-Olsen vil ha informasjon om Sortland Havn.

Roar Wessel-Olsen vil ha informasjon om planene for ny havn i Sortland.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

For i underkant av tre uker siden la styret og ledelsen i Sortland Havn frem planene om å bygge et helt nytt havnekvarter for Sortland. Den gangen ble planene om det de kaller Blå Hub presentert. Planene går ut til å flytte havnefasilitetene til Kringlen på Hinnøy-siden av Sortland, der det også skal legges opp til øvrig næringsareal.