Her skulle det bli hybelhus. Nå kan tomten bli din

Her hadde Forsvaret planer om å bygge hybelhus i sentrum av Andenes, men det ble det aldri noe av. Nå selges tomta.

SELGES: Forsvarsbygg vil kvitte seg med dette området som ligger mellom Sjøgata og Hamnegata, samt på nedsiden av Hamnegata. Området strekker seg helt bort til bygget i høyre kant av bildet.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Forsvarsbygg skal nå avhende fem eiendommer i Sjøgata og Hamnegata på Andenes. Fire av eiendommene ligger mellom de to gatene, mens en eiendom ligger ned mot og utover i sjøen i Hamnegata. Det står ingen bygg på eiendommene, og eiendommene er ikke i bruk av eier.