Vesterålskraft-saken:

Høyre vurderer å motsette seg at det fattes vedtak

Høyre vurderer å motsette seg at det fattes vedtak i sak om Vesterålskraft AS, som fredag er oppe i et ekstraordinært kommunestyremøte i Sortland.

Roar Wessel-Olsen, opposisjonsleder og gruppeleder for Sortland Høyre.  Foto: Arkiv/Øyvind Aukrust

Nyheter

Tirsdag ble det sendt ut innkalling til et ekstraordinært kommunestyre møte i Sortland, som ble avholdt fredag. På dagsorden sto saken «Strategisk valg for Vesterålskraft AS». I innkallingen ble det opplyst om at det ville foreslås at saken unntas offentlighet etter Offentlighetsloven § 23 første ledd.