Vil starte mikroalgeproduksjon på Andøya

Pleco Marine vil etablere seg på Andøya. Nå søker de støtte fra Samskap.

Teknologiansvarlig Tobias Øverli (fra venstre), Jørgen Henriksen (produksjonsansvarlig), Karl Wiik (daglig leder),, Benjamin Torvund (økonomiansvarlig) og Eirik Ullenrød (markedsansvarlig) står bak Pleco Marine.   Foto: INNSENDT

Nyheter

Pleco Marine har base i Kristiansand, men nå vil selskapet nordover. I en pressemelding fra Pleco Marine går det frem at de vil etablere seg på Andøya og drive med mikroalgeproduksjon.

Firmaet skriver at Andøya er ideell for å produsere mikroalger i stor skala, og at interessen for Andøya er fanget på grunn av god tilgang på næringstomter og nærheten til både oppdrettere og produsenter av fiskefôr. Det Kristiansand-baserte firmaet skriver at de ønsker en landbasert produksjon av råvarer til oppdrettsfôr, og vil bidra til å korte ned distribusjonen.

De mener det er mye å gå på når det gjelder å bruke mikroalger i nettopp fiskefôr.

Daglig leder, Karl Wiik, som er oppvokst på Andenes, opplyser i pressemeldingen at markedet for mikroalger er i sterk vekst. Han trekker også frem at det er en nødvendighet å benytte seg alternative omega-3-kilder for å møte etterspørselen.

Wiik har med seg Jørgen Henriksen fra Sortland, i tillegg til Benjamin Torvund, Tobias Øverli og Eirik Ullenrød.

De håper å få en lokalitet i nærheten av Andfjord Salmon, og mener prosjektet kan gi åtte-ti arbeidsplasser det første året, og enda flere etter hvert.

– Vi ser frem til å være en del av regionens spennende fremtid, uttaler Eirik Ullenrød, som er markedsansvarlig i Pleco marine.

Pleco Marine skriver at de skal utvikle et sirkulært konsept, der karbondioksid og avløpsvann fra oppdretterne skal brukes til å produsere næringsstoffer som føres tilbake som råvarer i fôr. De opplyser at det skal fremstilles oljekonsentrater som kan tilsettes i fiskefôr.

– Å benytte naturlig kilde til omega-3 er nødvendig for å erstatte dagens animalske omega-3-oljer, heter det i pressemeldingen, og de et et tonn mikroalgeprodukt kan erstatte fiskeolje fra 60 tonn villfisk.

– Det kan bidra til å redusere det globale overfisket, mener gjengen bak prosjektet.