Flere korona-innlagte i Vesterålen

Per i dag er det tre koronapasienter innlagt ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. Nordlandssykehuset er fortsatt i gul beredskap etter smitteøkningen.  
Nyheter

Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes er per i dag det eneste av de tre sykehusene som ikke har hatt korona-assosierte dødsfall. Tirsdag 23. november er det tre innlagte koronapasienter på Stokmarknes. Det er to flere enn mandag.

Mandag viste sykehusets statistikk at det var innlagt én pasient med covid-19, noe som tirsdag 23. november ble oppdatert med ytterligere to.

Antallet tidligere pasienter som har vært innlagt med covid-19 hittil er totalt ni.

I Nordlandssykehuset er det nå avdelingen i Lofoten som har flest innlagte koronapasienter, fire personer, mens det i Bodø per i dag er to innlagte koronapasienter. Antallet korona-assosierte dødsfall ved de to sykehusene har vært henholdsvis ett i Lofoten og fem i Bodø, fremgår det av oversikten på sykehusets nettsider.

Kapasitet på 11-12

Ved Nordlandssykehuset Lofoten er post Medisin C blitt til en ren covid-19 sengepost, ifølge ei pressemelding fra overlegene på medisinsk avdeling i Lofoten: Sven Kindler, Robert Hammer, Vera Birgersdottir og Bettina Heermann.

– Her er det mange som har «brettet opp ermene»! Dette for å isolere de syke pasientene, men også for å skåne de øvrige (mange svært sårbare) pasientene våre for smitte. Pasientene behandles i tråd med internasjonale retningslinjer som per tiden er surstoff, blodfortynnende (da man har økt risiko for blodpropp), dexametason (kunstig steroid) og i noen tilfeller antibiotika, opplyser legene.

– Vi har på kort tid tatt i bruk optiflow, som er en litt mer avansert luftveisstøtte som gir høytrykk oksygenbehandling på nese. Pasienten monitoreres tett med målinger, og de fleste overvåkes også med fingermålinger slik at vi til enhver tid har kontroll på puls og oksygenmetningen i blodet, skriver overlegene ved medisinsk avdeling.

Så langt har det i Lofoten på det meste vært syv innlagte pasienter samtidig, mens kapasiteten er på cirka 11-12 pasienter, opplyser sykehuset.

I gul beredskap

På grunn av situasjonen et økende antall innleggelser av pasienter med covid-19 og økende press på sykehusenes intensiv- og overvåkningskapasitet, gikk Nordlandssykehuset 5. november over i gul beredskap.

Koronasituasjonen har ført til besøk- og ledsagerbegrensninger ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

På sine hjemmesider opplyser Nordlandssykehuset at på grunn av den stadig økende smittespredningen bes besøkende og ledsagere om å gjøre en kritisk vurdering av om besøk/følge er helt nødvendig.

– Dersom du har luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med smittet, skal du ikke komme til sykehusene. Dette gjelder både besøkende/ledsagere og pasienter, og ved alle sykehus.