Forskningsrådet gir 24 millioner til forskning:

Skal undersøke hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

Hvorvidt lakseoppdrett påvirker torsken er noe som lenge har blitt diskutert blant folk langs Norskekysten. Nå bevilger Forskningsrådet 24 millioner kroner til kartlegging av nettopp dette.

Havforskningsinstituttet skal, i samarbeid med flere norske og internasjonale forskningsmiljøer, undersøke hvordan lakseoppdrett påvirker torsken. Illustrasjonsfoto.  Foto: SILJE NILSEN

Aktuelt i nord

Forskningsrådet skriver på sine nettsider at mange er bekymret for om lakseoppdrett kan ha negativ effekt på fisk og andre organismer som lever i fjordene.

– Dette gjelder ikke minst i Nord-Norge, det det er forventet at oppdrettsvirksomheten vil øke etter innføringen av nye reguleringsmekanismer. Økt kunnskap om de økologiske effektene av lakseoppdrett vil være viktig for fremtidig forvaltning av kystområdene, inkludert eventuelt grønt lys for vekst i havbruksnæringen, skriver de.


Rekordhøye lønnskostnader i lakseoppdrett

På grunn av lus og sykdom, er kostnadene i lakseoppretten høyere en noensinne.

 

Kan mobilisere til felles innsats

Prosjektet som Forskningsrådet nå gir 24 millioner til heter «Effekter av lakseoppdrett på atlantisk torsk». I samarbeid flere norske og internasjonale forskningsmiljøer skal Havforskningsinstituttet lede prosjektet. Disse institusjonene som står bak prosjektet, går ifølge Forskningsrådet, inn med betydelig egenfinansiering. Dermed har prosjektet et samlet budsjett på rundt 40 millioner kroner fordelt på fem år.

– Dette prosjektet er et eksempel på at Forskningsrådet kan mobilisere ulike etterforskningsmiljøer til felles innsats for å skaffe frem kunnskap om et komplekst tema, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.


Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

 

– Vi trenger kunnskap

Røttingen påpeker videre at det er viktig at de hever kunnskapsnivået slik at forvaltningen skal kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger, også på områder der de er uenige.


18,7 millioner til nye torskeprosjekter

Forskningsrådet har bevilget 8,7 millioner til et prosjekt om torsk og snaut 10 millioner til et prosjekt om fiskevelferd.

 

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik mener prosjektet er viktig.

– Det vil gi oss klare fakta om hvordan torsken påvirkes av oppdrett. Vi trenger kunnskap for å kunne legge til rette for en bærekraftig vekst i oppdrett og sterke bestander av kysttorsk, sier han på Forskningsrådets nettside.

Fører lakseoppdrett til forandringer i torskens vandringsmønster?

Forskerne skal, ved å bruke ulike metoder og undersøkelser, se hvorvidt og i så fall i hvor stor grad lakseoppdrettet påvirker ville torskestammer.

De skal blant annet undersøke om lakseoppdrett fører til forandringer i torskens vandringsmønster, påvirker hva torsken spiser og om det har noe å si for vekst- og modningsmønster, samt om lakseoppdrettet fører til endringer i bunndyrsamfunn og hvordan dette i så fall påvirker torsken.

Forskningen skal hovedsakelig gjøres i tre fjorder i Finnmark; Frakfjorden, Bergsfjorden og Kjerringfjorden.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord