Elevene i ungdomsskolen i Nordland skifter fra spansk til tysk

Spansk er fortsatt det dominerende språkvalgfaget i ungdomsskolen i Nordland, men tysk øker kraftig.

DRØMMEN: De fleste elever i Nordlands ungdomsskoler lærer seg spansk, men tysk øker mest.  Foto: NTB

Aktuelt i nord

Det viser ferske tall fra SSB.

Språk/antall elever20112018Andel %2018

Andel % 2011

Tysk

1908

2284

43,5

36,3

Fransk

601

497

9,5

11,4

Spansk

2745

2453

46,8

52,2

Annet språk

0

13

0,2

0,0

Totalt

5254

5247

100

100


46,8 prosent av elevene i ungdomsskolene i Nordland valgte spansk som tredjespråk i 2018 i tillegg til norsk og engelsk, som er obligatorisk.

Det er en nedgang fra 52,2 prosent i 2011.

Tysk er det fremmedspråket som øker mest. I 2011 valgte 36,3 prosent av elevene i ungdomsskolene i Nordland å pugge tyske kasus, men i fjor var tallet steget til 43,5 prosent. Også fransk taper terreng i ungdomsskolen.

Dette er en trend som går mot landsgjennomsnittet.

– Siden 2011 har mengden elever som har spansk som fremmedspråk økt med 2,4 prosentpoeng, tysk har a med 2,3 prosentpoeng mens den delen som har fransk har falt med 4,6 prosentpoeng i samme periode.

SSB melder for øvrig at andelen elever som har to fremmedspråk i Norge er lav sammenlignet med andre land.

– Bare 72 prosent av alle ungdomsskoleelever i Norge har et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Island og Finland har andeler som er nær 100 prosent, men disse landene har minst to obligatoriske nordiske språk på ungdomskulen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord