Arrangerer folkemøte om rassikring

Statens Vegvesen holder torsdag folkemøte om rassikring på fylkesvei 976.

Fylkesveg 976 på Bleik. Arkivfoto 

Andøy

Folkemøtet avholdes på Bleik Samfunnshus torsdag kveld.

Statens vegvesen har av Nordland fylkeskommune fått i oppdrag å rassikre fylkesvei 976 mellom Andenes og Bleik. Parsellen mellom Andøy Space Center og Bleik er rasutsatt med steinsprang. Det skal utarbeides planprogram med alternativsvurdering og anbefaling, opplyses det fra Vegvesenenet.

– I forbindelse med høringen arrangerer vi et folkemøte på Bleik torsdag 13. september. Her informerer vi om prosjektet og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill, forteller Vegvesenenet i en e-post til VOL.