Nedgang i detaljhandelen i Andøy etter 2016:

– Vi er likevel optimister, og har fremtidstro

Detaljhandelen i Andøy viser tydelig nedgang fra 2016, da Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon. Tross nedgang har likevel de næringsdrivende tro på fremtiden i Andøy.

Det er viktig å satse på kompetanse i bedriften, sier daglig leder Atle Larsen, som nettopp har ansatt ny butikksjef og en proffselger. Fra venstre: Tord Gunnar Langnes, Robin Karlsen (ny butikksjef), Irma Nilssen og Fred-Erling Gaukås.   Foto: Tord Viken

Andøy

Hos Mon­tér på An­de­nes er dag­lig le­der Atle Larsen i full gang før da­gens åp­ning av bu­tik­ken. Hans virk­som­het har mer­ket ned­gan­gen ty­de­lig, og er i til­legg i en stør­re om­stil­lings­pro­sess. Det er li­ke­vel in­gen ne­der­lags­stem­ning å spo­re her.