Andfjord Salmon har fått konsesjon:

Skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg

Andfjord Salmon AS med nyskapende oppdrettsanlegg for laks.
Andøy

Daglig Leder Roy Bernt Pettersen og Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10 000 tonn laks på Andøy. Selskapet skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg som kombinerer det beste fra tradisjonell oppdrett i sjø med fordelene fra landbaserte anlegg, heter det i ei pressemelding fra Andfjord Salmon.


Disse går inn i styret i lakseselskap

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS-konsernet og administrerende direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center har gått ut av styret til Andfjord Salmon.

 

Ifølge pressemeldinga har Andfjord Salmon allerede skapt internasjonal interesse med sitt innovative patent for oppdrett av matfisk på land.

– Metoden sørger for gjennomstrømning av rent næringsrikt Atlanterhavsvann med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. I tillegg gir vi laksen meget god plass i bassenget. Laksen får dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst. Pettersen har lang fartstid innen havbruksnæringen, og har lenge vært en tydelig talsperson for fiskevelferd og bærekraft, heter det i pressemeldinga.

– Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør, sier Pettersen.


Andfjord Salmon solgte aksjer til ti millioner

Nylig gjennomførte selskapet Andfjord Salmon en aksjeemisjon. Målet var å få inn ti millioner. Ifølge Andfjord Salmon-sjef Helge Krøgenes er det en del av planene for utbygginga på Kvalnes.

 

Unik beliggenhet

Andfjord Salmon anlegget blir ifølge pressemeldinga rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser.

– De fleste blir overrasket over hvor lav energikostnad vi får per produsert kilo, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

Ifølge selskapet har deres mål vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum.

– En fisk som trives, er en fisk som vokser. Når sjøvannet hentes på 170 meters dyp med 7 grader celcius gjennom hele vinteren, unngår vi lakselusproblematikken, fordi lakselusen liker seg best på fem til ti meters dyp. Dette vil gi oss premium laks, og det føles helt fantastisk at visjonen nå er i ferd med å bli realisert, sier Pettersen.

Andfjord Salmon påstår at de har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk, med null fare for rømning, redusert dødelighet og optimal fiskevelferd.  Dette vil gjøre selskapet svært konkurransedyktig.

– Dette prosjektet virker veldig spennende og vi ser frem til å samarbeide om god fiskevelferd og fiskehelse gjennom planlegging og drift, sier veterinær Christine Thomassen avdelingsleder for Åkerblå AS avd. Vesterålen.


Andfjord Salmon klar med teststasjon for vanngjennomstrømming fra Andfjorden:

Åpner kranene på Kvalnes

Andfjord Salmon starter nå testingen av en revolusjonerende ny gjennomstrømmingsteknikk som skal ta Andfjordvannet rett inn i lakseoppdrettsbassengene på Kvalnes.

 

Takker fagmiljøet

Ifølge selskapet er det mange års erfaring fra både tradisjonell og landbasert oppdrett, som har resultert i at Andfjord Salmon nå får konsesjon for oppdrett av laks.

– Det hadde vært umulig å få til om ikke selskapet hadde hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner, som har vært villige til å dele sine tanker om framtiden for oppdrett av laks, sier Pettersen.

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land. Dette har 100 prosent gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulasjon med rensing av vann. 

– Det krystallklare sjøvannet vil også bidra til enkel overvåkning både fra overflaten og ved hjelp av undervannskamera, sier Pettersen.


Fabrikken-sjefen har fått seg ny jobb

Fabrikken Næringshage må ut å lete etter ny sjef.

 

Gode prognoser

Byggestart er satt til tidlig 2019, og første fisk skal inn i anlegget i 2020. I første fase skal teknologien testes i ett basseng med cirka 1 000 tonn produksjon. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken 

– Selskapet har sikret seg ytterligere arealer for signifikant vekst utover de første 10 000 tonn, noe som kan gjøre at Andfjord Salmon blir verdens største gjennomstrømningsanlegg for organisk oppdrett av atlantisk laks, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.