Passelig fornøyd etter møte om fv. 82 med fylkesråden:

- Kan teoretisk videreføre prosjektet sommeren 2020

Idar Nilssen i "Aksjonsgruppa som ønsker tryggere vei mellom Sortland og Risøyham", mener fylkesråd Svein Eggesvik ble for ullen i sine svar på gruppas konkrete spørsmål.
Andøy

Fredag ettermiddag lyktes det endelig aksjonsgruppa å få møte med samferdselsråden i Nordland.

- Møtet var greit nok. Det er bestandig nyttig å sitte rundt samme bord og legge fram gode argumenter for at etappene i veiprosjektet på fv. 82 videreføres. Vi må unngå at det stopper opp etter at delstrekning B mellom Holmen og Maurnes er ferdig, sier Nilssen. Fra aksjonsgruppa stilte også Elisabeth Reinsnes fra Reinsnes, Arne Sjonsti fra Strand, Airin K. Aas fra Liland og Harry Hanssen fra Forfjord.

- Når det gjelder fortsettelse av veien er det teoretisk mulig utpå sommeren 2020. Det skal gjøres vanlige kostnadsberegninger som Statens vegvesen må foreta. Det ble spurt om hvorfor dette ikke allerede er gjort, slik at veien kunne ha blitt videreført i økonomiplanen som skal vedtas av fylkestinget til uka, sier Nilssen. Han er skuffet over at de da får lange forvaltningsmessige tirader som det er vanskelig å forstå noe særlig av.

Regionrådet ber om videreføring i 2019

Ordfører Tove Mette Bjørkmo stilte i møtet, og hun kunne opplyse at Vesterålen Regionråd hadde vedtatt å sende en uttalelse til fylkestinget der de ber om å videreføre prosjektet allerede i 2019.

"Når argumentet for for at prosjektet ikke blir prioritert er at man ønsker å planlegge hele gjenstående strekning mellom Maurnes og Risøyhamn samlet, vil det av økonomiske årsaker betyr en utsettelse av videreføring som gjør at befolkning og næringsliv vil stille spørsmål om prosjektet faktisk blir prioirtert. Derfor mener arbeidsutvalget at fylkestinget må endre fylkesrådets forslag, og sørge for videreføring/finansiering av prosjektet i tråd med faseinndelingen som inntil nå er lagt til grunn. Selv om fylkeskommunen har økonomiske utfordringer, mener arbeidsutvalget det ikke må fattes politiske beslutninger i fylkestinget som gjør at fremdriften i prosjektet stopper opp. Dette vil skape usikkerhet i om det blir gjennomført".

Nilssen sier at det også kom frem i møtet at Andøy kommune hadde glemt å sende reguleirngsplanen om fylkesvei 82 ut på høring etter at kommunestyret hadde fattet et positivt vedtak.

- Det må foreligge en ferdig godkjent reguleringsplan, og det blir den ikke før den har vært ute på høring i Andøy kommune. Deretter skal den sendes til Vegvesenet for videre bearbeiding. Vi har fått opplyst fra administrasjonen i Andøy kommue at vedtaket ved en inkurie ikke ble kunngjort. Ordfører Jonni Solsvik lover at dette skal gjøres umiddelbart, sier Nilssen. Han er forøvrig fornøyd med at avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Vegvesenet bekreftet at man fortsatt skal utbedre veien etappevis, og at ikke hele strekningen som er kostnadsberegnet til over en halv milliard skal tas i ett. Dette er tidligere forespeilet i media via fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

- Vi fikk informasjon om at det er gjort en avtale med entreprenøren og vegvesenet om at de skal bruke neste sommer til finpuss på etappe B. Dersom vi kunne få forvissing om at neste etappe ble viderført i 2020, kunne det vært helt greit, men det skjedde ikke. Jeg føler ikke at det er så mye "goodwill" tilstede, påpeker Nilssen.

Optimistisk sortlandsordfører

Bjørkmo har en aboslutt oppfatning av at veien vil komme inn i økomomiplanen igjen fra 2020.

- Det avhenger av om Vesterålen Regionråd prioiterterer saken i forbindelse med revisjon av regional transportplan som kommer opp til våren. Jeg kommer til å gå inn for det, men jeg er jo ikke alene i regionsrådet og kan ikke forskottere noe, sier Bjørkmo. Hun er glad de har fått fram budskapet om å dele etappene opp i delstrekninger i henhold til de ulike reguleirngsplanene.

- Jeg vil takke aksjonskomiteen for det flotte arbeidet de gjør. De er ryddige og jobber bra, sier hun.

Fylkesråd er glad Andøy kommune gjør seg ferdig

Fylkesråd Eggesvik sier at det er bra for veistrekkkningen at Andøy kommune gjør ferdig den siste reguleringsbiten.

- Det har betydning når man skal bevilge penger til veien. Da kan det beregnes kostnader ved hver delstrekning, og det blir lettere å finne prisen. Våre utfordringer er at vi har såpass stramme budsjett, så det hadde ikke hatt noen betydnig for økonomiplanen for 2019 om Andøy kommune hadde gjort seg ferdig med reguleringsplanen i vår, sier han. Eggesvik kan ikke love noe som helst, men påpeker at det er viktig at regionrådet holder veien høyt oppe.

- Vi har totalt en milliard å bruke på veiprosjekt fram til 2023. Det er fornuftig å få inn delstrekninger på fylkessvei 82 mellom Sortland og Risøyhamn istedet for hele prosjektet i en smell, slik at folk ser at arbeidet fortsetter. Det er et ønske om å fortsette nordover fra Maurnes der veien stopper nå. Det har sammenheng med skolen og at fire kilometer er grensa for gratis skolevei. I tillegg er det et betydelig næringsliv på strekning mellom Holmen og Maurnes. Vi ser at det er rett satsing. Vi har en strategi som går på satsing på kyst og marked, og vi ser at det er store verdier som transporteres på veien. Likevel har vi 4000 kilometer med vei i fylket som må prioirtereres hardt, sier Eggesvik som ikke lover noenting.