Skyter opp to raketter på Andøya

Andøya Space Center varsler om fareområde for fiskere og andre fartøy ved Andøya i perioden 4.-19. desember. Farevarselet gjelder en dobbeloppskyting.
Andøy

Farevarslet for rakettoppskytning fra Oksebåsen sør for Andenes, gjelder for hele perioden fra 4. til 19. desember. Ifølge Fiskarlaget, skal værforholdene være ekstra gunstige for rakettoppskyting i nevnte periode.

Spacenter opplyser til Norges Fiskarlag at det er to raketter som planlegges skutt opp med få minutters mellomrom og at oppskytingene vil skje i tidsrommet mellom klokken åtte på morgenen og 13 på ettermiddagen. Fareområdet blir opphevet så snart oppskytingen er gjennomført.