Tidslinje i 30-sonesaken

Tidslinje i 30-sone-saken
  • Oktober 2016: Andøy kommune mottok innbyggerforslaget fra Ørjan Vøllestad om 30-sone i sidegatene på Andenes.
  • Februar 2017: Kommunestyret behandler innbyggerforslaget fra Ørjan Vøllestad, og sender saken over til trafikksikkerhetsutvalget.
  • Mars 2017: Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) har behandlet saken og vedtar følgende i møte 13. mars: • Det innføres 30 sone i hele kvadraturen i Andenes sentrum, fra krysset ved Vestbyen og ned til havna. Det gjelder ikke Storgata som fortsatt har 50-sone. • TSU utarbeider finansieringsbehov knyttet til skilting som oversendes kommunestyret for endelig behandling, finansiering og vedtak.
  • April 2017: I Andøyposten 27. april sier leder i TSU, Beate Stellander, at hun har forhåpninger om at kommunestyret skal få behandlet saken før sommerferien.
  • Mai 2017: Teknisk sjef Arne C. Blix i svar til Vøllestad: – Et forslag til tiltak med kostnadsoverslag vil så bli forelagt for kommunestyret så snart som mulig, antakelig tidlig på høsten 2017.
  • Januar 2018: Blix opplyser til Andøyposten at de nå, i samarbeid med trafikksikkerhetsutvalget, skal kartlegge finansieringsbehovet for å innføre 30-soner i tråd med forslaget. I tillegg må det fattes et skiltvedtak i kommunestyret for å kunne gjennomføre en slik endring. Han lover at de nå vil få fortgang på saken, og håper at en sak kan være klar til mai-juni. – Hvis kommunestyret fatter et vedtak om å innføre nye 30-soner, så er planen å få gjennomført arbeidet før bakken fryser utpå høsten i år, sier Blix.
  • April 2018: Ingen ting har blitt gjort med saken siden januar. Rådmannen opplyser til Andøyposten at saken er blitt nedprioritert til fordel for andre saker. Hun vil ikke anslå hvor lang tid det vil ta å utrede saken, og sier at det ikke er realistisk å forvente at denne saken vil kunne være ferdig utredet før tidligst november/desember 2018.
  • September 2018: I en forbindelse med en reportasje om ny arealplanlegger i Andøy kommune, uttaler teknisk sjef Arne Blix at han hadde en konkret plan om å få en politisk behandling av 30-sone-saken før jul.
Andøy