Allan Ellingsen Frp:

– Andøy kun en bagatell unna å få pilotutdanning

Allan Ellingsen i Fremskrittspartiet mener det skal mye til for at ikke Andøy får pilotutdanning.
Andøy

– Vi kan ikke la denne sjansen gå fra Andøya, sier fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland FrP, som forteller at han har vært i flere møter de siste månedene med departement og i Stortinget om å finne en løsning for pilotutdanning på Andøya.

– Det er kun en bagatell som gjenstår før Andøy allerede fra sommeren kan få 60 studenter på plass, økende til flere hundre om halvannet år.

Ifølge Ellingsen står det hele på studiefinansiering, som tillater at også studenter i EØS-landene kan få lån til pilotutdanningen, som er kostbar for studentene.

– I utgangspunktet betyr dette at alle kostnader med drift og etablering gjøres helt uten offentlige midler, og risikoen for at det blir tap for en låneinstitusjon hos disse studentene er svært lav. Studentene kan velge og vrake i jobber, for behovet for piloter er stort og økende.


Enstemmig fylkesting stemte for pilotutdanning på Andøya flystasjon

Sist uke besøkte Pilot Flight Academy fylkestinget og fortalte om planer om pilotutdanning på Andøya flystasjon. I dag vedtok fylkestinget enstemmig å støtte planene.


Endring må til

Her må det en endring til i Lånekassen, men FrP er utålmodig og tror løsningen ligger i å få til en midlertidig ordning ved bruk av omstillingsmidlene.

– Vi vet at en endring i Lånekasseordningen naturlig nok tar tid, det må derfor på kort sikt etableres en garantiordning slik at elevene kan få lånefinansiert utdanningen. Her kan staten via omstillingsprogrammet for Andøy, fylkeskommunen og kommunen gå sammen om et omforent garantibeløp som sikrer at etableringen skjer raskt, sier Ellingsen og fortsetter:

– Jeg tror at kommune, fylke og stat må sette seg ned snarest og finne en løsning, det er en sjelden mulighet for etablering av aktivitet og arbeidsplasser som nærmest utelukkende gjøres med privat kapital, og jeg er redd for at de som skal etablere ikke kan sitte å vente i årevis for at en løsning for studielån kommer på plass.


Andøy kan få flyskole med 300-400 studenter

Andøy kan få en flyskole med 300–400 studenter og 60–80 lærere.


Snakker med Jensen

Ellingsen avslutter med å si at han tror at det finnes store muligheter.

- Vi ser ofte at omstillingsmidler ender opp i lange rapporter og det er det. Her er en unik mulighet for å kunne bruke beskjedne summer for å skape relativt store effekter.

Allan Ellingsen skal tirsdag ta opp problemstillingen med finansminister Siv Jensen.