Willfred Nordlund har fått svar:

Bakke-Jensen: – Prioriterer nordområdene høyt

Willfred Nordlund (Senterpartiet), stilte før jul et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frankk Bakke-Jensen (Høyre). Nå har han fått svar.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Andøy

Spørsmålet til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, lyder som følger:

«Er statsråden beredt til å ta ytterligere grep for å forhindre personellflukt som gir manglende levering av tokt med maritime overvåkningsfly (Orion) ved 333 skvadronen på Andøya med dertil fare for mangelfull Norsk overvåkning og beredskap i nordområdene?»

Sp følger opp stortingsdebatten:

Nordlund spør om Orion-aktivitet

Senterpartiets Willfred Nordlund spør forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om det blir tatt ekstra grep for å sikre aktiviteten ved Andøya flystasjon.


Bakke-Jensen svarer at Stortinget har vedtatt å legge ned Andøya flystasjon samtidig som P-3 Orion skal utfases og nye p-8 Poseidon innfases.

Videre svarer han:

«Denne regjeringen prioriterer nordområdene høyt, noe anskaffelsen av nye maritime patruljefly viser. Utskiftingen av de aldrende P-3 patruljeflyene med nye P-8 vil gi Norge en betydelig styrking av evnen til maritim overvåking. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder, og vår rolle som NATOs øyne og ører i nord, tilsier at det er riktig å prioritere denne kapasiteten nå.»

Best mulig overgang

Videre svarer forsvarsministeren at en best mulig overgang fra P-3 til P-8 er nødvendig for å kunne opprettholde maritim situasjonsforståelse også i overgangen.

«Våre P-3 patruljefly nærmer seg slutten på sin tekniske levealder og er blitt mer utfordrende å holde i luften. Det vil alltid være en risiko knyttet til personell- og kompetansebehov ved innfasing av nytt materiell, samtidig som gammelt materiell fases ut og daglige oppdrag skal utføres. Forsvaret arbeider derfor kontinuerlig med å finne gode tiltak og løsninger for personelltilgjengelighet og operative leveranser.»

Arbeidsgruppe

Videre skriver han at  Forsvarssjefen har etablert en arbeidsgruppe som jobber med helheten ved omstillingen av 133 luftving og hvordan de operative leveransene best kan ivaretas når luftvingen skal inn i omstilling og nedleggelse.

«Dette inkluderer også å ivareta personellet og deres kompetanse best mulig. Noe lavere operativ tilgjengelighet i overgangsperioden kan forventes.»

Bakke-Jensen sier at Stortinget ved flere anledninger, første gang i Proposisjon 85 S (2017–2018), informert om en forventet reduksjon i den operative evnen i overgangsperioden. Videre påpeker forsvarsministeren at Forsvaret jobber for at perioden skal bli så kort som mulig.