Tørr sommer preget mange lakseelver

1.516 kilo fisk fanget i Roksdalsvassdraget i fjor

Ikke siden 1988 har det vært fisket så lite laks, sjøaure og sjørøye i norske elver. – For Roksdalsvassdraget var det et normalår i fjor, sier Inge Bernt Nilsen.

NORMALT: 2018 ble et normalt fiskeår i Roksdalsvassdraget på Andøya. Mange andre lakseelver i Norge ble preget av en tørr sommer.  Foto: Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak

Andøy

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at det ble fisket nesten 150.000 laks, sjøaure og sjørøye i norske elver i fjor. Det er den minste fangsten siden 1988.

– Den tørre og varme sommeren må ta mye av skylden for den dårlige fiskesesongen, melder SSB.

SSB melder videre at 78 prosent av fangsten ble avlivet, mens 22 prosent ble satt ut igjen levende.

– Normalår

I Vesterålen er Roksdalsvassdraget på Andøya det klart største vassdraget. Her ble det i fjor fanget 1.516 kilo fisk, fordelt på 1.439 kilo laks og 78 kilo sjøørret.


Roksdalsvassdraget på Andøya:

Får 30.000 til videotelling av laks

Å, Ånes og Svandalen fiskeforetak får 30.000 kroner fra fylkesmannen i Nordland til videotelling av laks i Roksdalsvassdraget. – Det er et omfattende arbeid å gå gjennom videoene, sier Inge Bernt Nilsen.

 

Tilsvarende tall for 2017 var 1.480 kilo og for 2016 var fangsten 1.434 kilo.

– Det ble fanget 664 laks i fjor, mot 646 i 2017. Det er et normalår i vassdraget. Åelva var stengt fra 21. juli til 19. august på grunn av lite vann i elva, sier Nilsen.

Kvote på 800 laks

Han sier at fisket i fjor er godt innenfor reglene og målet om å bevare gytebestanden.

– I Roksdalsvassdraget har vi en kvote på 800 laks, fordelt på 300 i juni, 200 i juli og 300 i august. Hver fisker kan maksimalt ta to laks i døgnet. Disse reglene er basert på historiske tall og innført for at vi skal sikre gytebestanden. Det er naturlig at vi ikke når opp i 800 fisk når elva er stengt såpass lenge, sier Nilsen.

Videotelling

For 2018 skal Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak selv sørge for videotelling av fisken som går opp i vassdraget.

– Per 31. august i fjor var det gått opp 2.807 laks. Det tallet vil økte litt når jeg har fått telt september. Tallene viser at vi har god margin for å beholde bestandsnivået, sier Nilsen.

Catch and release

Statistikken fra SSB viser at det i noen elver fanges endel fisk som settes ut igjen levende. Det er ikke noe stort tema i Roksdalsvassdraget.

Tallene fra SSB viser at det ble satt ut fisk med en vekt på til sammen 26 kilo.


Overvåkingen av lakseelvene i Vesterålen:

– Ikke en eneste rømt oppdrettslaks å finne

Vesterålselevene var i fjor helt tomme for rømt oppdrettslaks.

 

– Det er kanskje noen som fisker for fiskingens skyld, mens noen får brun laks som de setter ut igjen. Den brune laksen er mer gyteklar og da er også fisken av dårligere kvalitet matmessig, sier Nilsen.

Han sier at du ikke kan fiske mer selv om du lar være å avlive fangsten.

– Hver fisker kan maksimalt ta to lakser per døgn. Det gjelder også dersom fisken settes ut igjen, sier Nilsen.