Frister fiskerne med gratis middag

– Dette er veldig bra, sier Rune E. Myre fra Nøss om middagsserveringen til Andenes fiskemottak.
Andøy

Etter nyttår har tilreisende fiskere som leverer til Andenes fiskemottak hatt tilbud om gratis middag i fiskebrukets lokaler etter endt levering.