Formannskapet vil på befaring, men:

Anbefaler to dispensasjoner på Bleik

Flertallet i formannskapet anbefaler at to søkere skal få dispensasjon fra reguleringsplaner på Bleik. Men politikerne vil på befaring før kommunestyret avgjør saken.

DISPENSASJON: Flertallet i formannskapet i Andøy går inn for å gi dispensasjon fra reguleringsplaner i to byggesaker på Bleik i Andøy. Men man ønsker å gjøre en befaring før kommunestyret avgjør sakene.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Samuelsen Bygg AS har søkt om bruksendring for et uthus på 136 kvadratmeter på Bleik, deling av eiendommen og oppføring av en garasje på 5,2 meters bredde.

Rådmannen godtok bruksendringen, men ville ikke tillate deling av eiendommen. Dette sluttet formannskapet seg til.

Rådmannen ville imidlertid ikke tillate oppføring av en garasje på 5,2 meters bredde, men mente at bredden måtte reduseres til 3,5 meter. Det etter råd fra fylkesmannen i Nordland.

– Vi har ingen merknader til utformingen av garasjen, men vi ser størrelsen − forstått som bredden − som problematisk. Etter vår vurdering vil det gi uheldige konsekvenser for opprettholdelsen av bebyggelsesstrukturen, dersom det etableres en praksis med garasjetilbygg av den størrelsen skisserte forslag legger opp til i tilknytning til uthusene mot Fiskeværsveien. En slik presedenseffekt vil gradvis kunne medføre en forringelse av det verneverdige kulturmiljøet på Bleik. På denne bakgrunn fraråder vi at det gis tillatelse til en garasje av den størrelse som er skissert, og anbefaler at bredden på garasjen reduseres til normal bredde for enkeltgarasje, skriver fylkesmannen i sin uttalelse om saken.

Men her var flertallet i formannskapet uenig.

– Vi er glad for at folk vil bygge og vil dispensasjon til å bygge en garasje på 5,2 meter, sa Høyres Matz Abrahamsen.

– Garasjen blir liggende helt inntil veien. Har man fra posisjonsgruppen vurdert trafikksikkerheten og forhold rundt brøyting. Det ligger flere hus helt inntil veien her, men man trenger ikke å gjøre forholdene verre enn det er i dag, sa Andøylistas John Helmersen.

Andøylista, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet stemte for innstillingen fra rådmannen, mens Høyre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet stemte for forslaget fra Abrahamsen.

Vil utvide huset

En annen som søker dispensasjon fra en av reguleringsplanene for Bleik, er Tom Vidar Karlsen. Han vil bygge en ny etasje på det eksisterende bygget, samt lage et tilbygg i to etasjer. Karlsen vil også bygge en garasje.

Naboene Wilhelm Aronsen og Rolf Solvoll har engasjert for at Karlsen ikke skal få dispensasjon til å bygge en ekstra etasje på sin nåværende bolig.

Dette er også et syn som rådmannen deler.

– En reguleringsplan blir til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Adgangen til å gi dispensasjoner gjelder enkeltsaker. Ved en innvilgelse av denne søknaden vil det gi en generell endring av beslutningsgrunnlaget til reguleringsplanen. Slike endringer bør bli til gjennom en reguleringsendring for å sikre en bred offentlig høringsprosess. I tillegg har det i denne saken vært kraftige protester fra naboer, heter det i saksutredningen.

– Lenge siden det var ensartet

Hermod Bakkevoll (KrF) hadde i forkant av saken tatt en tur til Bleik for å se på forholdene. Han skjønner ikke hvorfor man skal si nei til søknaden.

– Vi har i dag bolighus med alle mulige varianter. Det er lenge siden husene var ensartet. Jeg klarer ikke å se hva som er forskjellen på dette huset og andre bygg vi har gitt tillatelser til. Jeg synes heller ikke at det gjør noe at husene blir forskjellige. Her det snakk om en barnefamilie som bor i et lite hus. Det er mange hensyn som taler for at vi skal gi dispensasjon, og det er allerede stor forskjell på husene i denne veien. Jeg går inn for å gi dispensasjon, sa Bakkevoll.

Bakkevolls forslag ble vedtatt mot tre stemmer. Kommunestyret skal senere avgjøre saken.

Befaring

Formannskapet ble imidlertid enige om at man skal prøve å få til en befaring i forkant av formannskapets møte.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan dette blir utfra sakspapirene. VI kan velge å stole på administrasjonen eller så må vi gjøre en befaring. Jeg føler ikke at jeg kan mene noe ut fra sakspapirene. I tillegg er den ene reguleringsplanen eldre enn meg, sa Einar Åbergsjord (Ap).

Dette var flere enige i.

– Administrasjonen har gjort jobben sin etter boka i disse sakene. Inntil vi har gjort en befaring, står jeg på innstillingen fra rådmannen, sa Andøylistas John Helmersen.