Andfjord Salmon:

Får hjelp av meglerhus til å hente 150 millioner kroner

I november ble det kjent at Andfjord Salmon hadde fått konsesjon til å bygge verdens største gjennomstrømingsanlegg for oppdrett på land. De får hjelp av meglerhuset Pareto til å hente opp 150 millioner kroner.
Andøy

Det skriver Finansavisen.


Ifølge avisen blir Andfjord Salmon til 300 millioner kroner før kapitalutvidelsen, og med full pott i emisjonen øker dermed markedsverdien til 450 millioner kroner.

Byggestart er satt til tidlig 2019, og første fisk skal inn i anlegget i 2020. I første fase skal teknologien testes i ett basseng med cirka 1 000 tonn produksjon. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken 

– Selskapet har sikret seg ytterligere arealer for signifikant vekst utover de første 10 000 tonn, noe som kan gjøre at Andfjord Salmon blir verdens største gjennomstrømningsanlegg for organisk oppdrett av atlantisk laks, uttalte finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon i fjor høst.


Andfjord Salmon har fått konsesjon:

Skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg

Andfjord Salmon AS med nyskapende oppdrettsanlegg for laks.


Ifølge daglig leder Roy Bernt Pettersen er det langsiktige målet 60.000 tonn eksportklar laks.

– Laksen vil være på markedet fra 2021, sier Pettersen til Finansavisen.