Ingen jubel for å gi fullmakt

Bekymret for om Andøy blir hørt i kystsoneplan

Politikerne i Andøy er bekymret for om Andøy blir hørt i arbeidet med en felles kystsoneplan for Vesterålen. – Vi risikerer å få en plan vi må si nei til, sa Miljøpartiets Robert Svendsen.

BEkYMRET: Formannskapet i Andøy er bekymret for om Andøy vil bli hørt i forbindelse med en ny kystsoneplan for Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Hadsel og Lødingen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes skal samarbeide om å utarbeide en kystsoneplan for de seks kommunene. En kystsoneplan skal definere hvordan arealene i kystsonen skal disponeres, og kan berøre både næringsvirksomhet som fiskeri og oppdrett og fritidsaktiviteter.


Hun blir prosjektleder for kystsoneplanlegging i Vesterålen

Veronica Gabrielsen skal lede arbeidet med å lage en felles kystsoneplan for Vesterålen. Hun starter opp i jobben i begynnelsen av oktober.

 

Målet er at planen skal være ferdig og vedtatt tidlig høst 2020, men politikerne i Andøy er bekymret. Det var også ordfører Jonni Solsvik.

– Jeg angrer på at vi la ned det regionale plankontoret. Er det noe vi virkelig har bruk for, så er det plankompetanse. Jeg tar et kraftig forbehold til kommunestyret. Vi må tenke over hva som tjener oss best. Vi har noen spesielle interesser i Andøy, sa Solsvik.

– Må forankres i kommunestyret

Solsvik valgte, med forbehold, å stemme for rådmannens forslag om interkommunal styringsgruppe skal få fullmakt som planmyndighet for å utarbeide planen. 

En som stemte mot rådmannens forslag var Miljøpartiets Robert Svendsen.

– Jeg er ikke fan av gi fra meg politisk makt. En slik plan er juridisk bindende. Det å ikke forankre planprosessen i kommunestyret underveis er dumt. Da kan vi få en plan vi er nødt til å si nei til. Jeg synes ikke vi skal avgi denne myndigheten, sa Svendsen.

Solsvik var enig med Svendsen, men lurte på hva konsekvensen vil bli dersom kommunen selv skal være planmyndighet.

– Det vil ta lengre tid dersom vi ikke gjør dette – lengre tid enn de to årene som er planlagt. Kommunestyret får to muligheter til å komme med innspill, svarte rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

– Det er ikke vårt problem. Man har bommet dersom man trodde at vi bare skulle gi dette fra oss. Det å fatte vedtak er noe mer enn å få komme med innspill, svarte Svendsen.

– Den demokratiske delen er borte før det endelige vedtaket blir gjort. Da må det være likelydende vedtak i alle kommunene, sa Andøylistas John Helmersen.

– Jubler ikke

– Jeg jubler ikke for å gi fullmakt, men hva slags realisme er det at vi stable på beina kapasitet til å gjøre dette selv. Jeg forutsetter at det legges til for at vi hørt gjennom hele planprosessen, sa Senterpartiets Knut Nordmo.

Dermed ble rådmannens forslag vedtatt med fire mot tre stemmer. Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i saken.