Næringsministeren om satellittsøknad:

– Skal jobbe så godt og så raskt som vi klarer

– Vi skal jobbe så raskt og så godt som mulig, men jeg kan ikke love et svar før sommeren, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Men det er et spennende prosjekt, sier han.

OVERLEVERING: Her overleverer Svenn Are Jenssen, som er styreleder i Andøya Spacecenter AS søknaden om en investering på 1,3 milliarder kroner til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Onsdag kveld fikk næringsministeren overlevert søknaden om å investere 1,3 milliarder kroner i en oppskytingsbase for små satellitter på Andøya. Prosjektet kan bli viktig i både nasjonal og europeisk målestokk, og kan gi opp mot 200 nye arbeidsplasser i Andøy.

Flere av talerne under arrangementet understreket at det haster med å komme i gang om Norge skal sikre seg en posisjon i markedet for disse satellittene.

– Det er nå eller aldri, sa Odd Roger Enoksen, direktør ved Andøya Spacecenter.

TILHLØRERE Flere stortingspolitikere og folk fra det norske romfartsmiljøet var til stede under arrangementet på Grand hotel i Oslo onsdag.  Foto: Jørn Aune

– Vi skal jobbe så godt og raskt som mulig, men vi kommer ikke til å kutte svinger. Vi skal gjennomføre en forsvarlig saksbehandling av dette. Saker som skal behandles i Stortinget før sommeren, må være levert før påske. Vi klarer ikke forsvarlig saksbehandling til da. Vi er lovet den detaljerte søknaden i april. Alt avhenger av hvor god den er, og hvor raskt vi får den, sier Røe Isaksen.

Næringskomiteen

Senterpartiets Geir Pollestad er leder i Stortingets næringskomité. Han sier at komiteen er klar dersom regjeringen kommer med en sak.

– Det er godt å høre. Næringskomiteen har tradisjon fra andre store saker for rask og forsvarlig saksbehandling, sier Røe Isaksen.

Han understreker at dette ikke er en del av regjeringens omstillingsarbeid for Andøy.

– Dette handler om en investering som skal gi avkastning til staten. Dette er penger under streken, noe jeg regner med at alle nå vet hva betyr. Dersom dette hadde vært et tilskudd, ville det vært helt andre regler. Nå skal vi vurdere om staten skal investere penger i dette prosjektet, sier Røe Isaksen.