Omstillingsdebatt i kommunestyret:

Helmersen mener fiskerinæringen blir stemoderlig behandlet

– Fiskerinæringen i Andøy blir stemoderlig behandlet, mener Andøylistas John Helmersen. Høyres Matz Abrahamsen mener næringa må bidra til å løfte seg selv.

– STEMODERLIG: John Helmersen (Andøylista) mener fiskerinæringa blir stemoderlig behandlet i Andøy og savner tiltak for å motvirke kvoteflukt.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Kommunestyret i Andøy vedtok mandag en revidert omstillingsplan for perioden 2019 til 2023.

Det er ingen store endringer i planen, men det er nå tatt inn et punkt i planen om at man skal være positivt innstilt til oppdrett av fisk, også sjøbasert oppdrett, basert på ny teknologi.

Det sies også i planen at man skal satse på å øke foredlingsgraden for den fisken som landes i Andøy, og man skal arbeide for innflytting av næringsaktivitet til Andøy.

Kvotetap

Det ble ingen stor debatt om endringene, men det ble litt debatt om det noen mangler i planen.

– Jeg savner noe om hvordan man skal motvirke at kvoter forsvinner fra kommunen. Det er tidligere bedt om at det skal avholdes en fiskeripolitisk konferanse for å få ti en idémyldring. Men det er ingen store vyer på det området, sa Helmersen, som mener at det gjøres for lite på fiskerifronten fra kommunen.

– Andøy er i bunnsjiktet når det gjelder kommunalt engasjement for å få fiskerinæringen opp igjen. Næringen blir stemoderlig behandlet, sa Helmersen.

– Må løfte seg selv

Høyres Matz Abrahamsen mente på sin side at også næringa selv må ta tak.


– Vi har ei fiskerinæring i Andøy som må løfte seg selv ut av sekken og samarbeide bedre, sa Abrahamsen.

Fiskeri ble også tema under debatten om en veisak. Der mente Kate Eliassen at kommunen fikk ufortjent kritikk.

– Vi er så vidt jeg vet den eneste kommunen i Vesterålen som har stønadslånsordning. Den blir ikke lagt merke til. Det blir litt feil når jeg hører at kommunen ikke legger til rette for fiskerinæringen, sa Kate Eliassen.

– Tar for lang tid

Ordfører Jonni Solsvik pekte på at havneprosjektet på Andenes er viktig for fiskerinæringens fremtid i Andøy.

– Det er mange gode prosjekter på gang innen fiskerinæringa – både når det gjelder kvitfisk og rødfisk. Se på det som nå skjer på Kvalnes. Det er også konkrete prosjekter både på landsiden og båtsiden. Næringslivet er utålmodig etter å få utbygging av havna. Jeg er skuffet over at staten ikke har bidratt til at vi er kommet i gang. Jeg er sikker på at årsaken er at havnene skal flyttes over til de nye regionene. Det kommer nok til å bli løst, men det tar for lang tid, sa Solsvik.

Debatten til tross. Revideringen av planen ble enstemmig vedtatt.