Vil bygge treningspark på Andenes

– Vi ønsker å få til et lavterskel treningstilbud, sier Torgeir Wiik, som vil bygge en såkalt «Tuftepark» ved Klevannet på Andenes.

TUFTEPARK: Her ved Klevannet på Andenes vil Torgeir Wiik etablere en treningspark – en såkalt «Tuftepark» med 12 treningsapparater. – Dette skal være et lavterskel treningstilbud for alle, sier Wiik.  Foto: Jørn Au

Andøy

Wiik ber nå Andøy kommune om tillatelse til å sette opp de 12 treningsapparatene ved gapahuken som står ved Klevannet.