Statssekretær Daniel Bjarman Simonsen om dronesenter:

– Andøya har fortrinn, men det er flere som vil ha dronesenteret

– Det er et klart og tydelig ønske fra aktørene om at vi skal utrede et test- og kompetansesenter for droner, sier Daniel Bjarmann Simonsen, som er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

FORTRiNN: – Andøya har fortrinn, men det er flere som vil sikre seg et nasjonalt dronesenter, sier statsekretær Daniel Bjarmann Simonsen. Han kan ikke love at en endelig avklaring om et dronesenter vil skje i år. – men vi skal ha mye mer avklart i løpet av året, sier han.  Foto: Jørn Aune

Andøy

25. februar ble det avholdt et innspillsmøte i Oslo der en rekke aktører innenfor droneindustrien og brukere kom for å gi sine innspill om et nasjonalt dronesenter.


– Vil kjempe for dronesenter til Andøy

– Det er flere som vil ha et nasjonalt dronesenter, men jeg mener Andøy har de beste forutsetningene. Jeg vil kjempe for at det kommer hit, sier Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.


– Det var et bra møte der det kom frem mange ulike behov og synspunkter. Det er et klart og tydelig ønske om at vi skal gå videre med å utrede et test- og kompetansesenter. Alle aktørene var opptatt av å bygge droneindustrien i Norge, og det er et godt utgangspunkt, sier Bjarmann Simonsen.

Dronestrategi

I forbindelse med vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, ba Stortinget regjeringen utrede et nasjonalt dronesenter lokalisert til Andøy. Bjarmann Simonsen sier at man først måtte få på plass noen overordnede ting.


Andøya Space Center:

Etablerer Norsk dronesenter på Andøya

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk dronesenter AS etablert. – Tiden var nå inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, sier styreleder Odd Roger Enoksen.


– Vi manglet både et regelverk og en helhetlig politikk. Derfor har vi laget en dronestrategi for å se på helheten. Neste trinn er da å gå i gang med å utrede et dronesenter i etterkant av det. Det har jeg tatt tak i, på vegne av næringsministeren, sier Bjarmann Simonsen.

Oppsummering i vår

Han sier at man nå skal oppsummere innspillsmøtet og de skriftlige innspillene som kom i forkant av møtet.

– Da vil vi ha et bilde av hva brukere og industrien er opptatt av, interessert i og hva slags behov man har. Neste trinn blir å finne ut hva slags oppgaver et slikt senter skal ha, finansiering, hvem skal være med, hvor det skal være og om det skal være ett eller flere steder, sier Bjarmann Simonsen.

– Andøya har fortrinn

Han sier at Andøya har fortrinn når det gjelder et dronesenter, men at det er flere som er interessert i å sikre seg et slikt senter.


Lite nytt om Andøya i regjeringens dronestrategi

Det er lite nytt om et eventuelt nasjonalt dronesenter i Andøy i regjeringens nylig framlagte dronestrategi. Men regjeringen lover at det skal utredes.


– Andøya har fortrinn, både naturskapte og menneskeskapte, noe flere av deltakerne i møtet også pekte på. Det å ha forutsigbar tilgang til flytid er viktig, og for å ha det må ha tilgang til luftrom. I tillegg har man et unikt og sterkt miljø på Andøya, sier Bjarmann Simonsen.

En aktør som var med i dronemøtet, er Statens vegvesen. I sitt innspill mener vegvesenet at det er behov for et senter, og at det er spredt med flere satellitter ved egnede flyplasser og testområder.

– Flere lokale aktører kan bidra innen sine segmenter, men Andøya Space Center AS peker seg ut med sin eksiterende infrastruktur, kompetanse og erfaring. Samtidig vil en kunne ha stor nytte av å etablere/legge til rette for andre aktører innen ulike spesialiteter og geografisk plassering, skriver vegvesenet i sitt innspill.

Kan ikke love avklaring i år

Bjarmann Simonsen kan ikke love at dronesentersaken får sin avklaring i år.

– Det er litt vanskelig å love en endelig avklaring i år, men vi er ennå tidlig i året. Ting som gjelder lokalisering og finansiering kan være mer krevende å få på plass. Men vi skal ha mye mer avklart i løpet av dette året. Målet er at vi skal skal få det beste ut av alle kompetansemiljøene og at et dronesenter bidrar til å bygge industri og skape arbeidsplasser over hele landet, sier Bjarmann Simonsen.